Centar za socijalnu skrb Velika Gorica je javna ustanova koju osniva Republika Hrvatska rješenjem Ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.  Osniva se za područje jedne ili više općina ili gradova na području iste županije.

Centar za socijalnu skrb Velika Gorica ima sjedište na adresi: Trg kralja Tomislava 35, u zgradi na I. i II. katu.

 

Povijest Centra

Do osnivanja Centra kao radne organizacije djelovao je Centar od 1969. g. do 1977. g. kao organizacija od interesa za Općinu, a do 1969. g. socijalna zaštita se obavljala u sklopu organa uprave. Do osnivanja Centrakao radne organizacije djelovao je od 1977. do 1984. Centar za socijalni rad kao stručna služba SIZ-a socijalne zaštite. Godine 1984. Centar je započeo s radom kao samostalna služba.

Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti obavlja poslove socijalne skrbi, a između ostalog i poslove zbrinjavanja djece i odraslih osoba bez odgovarajuće roditeljske skrbi u druge obitelji te vrši nadzor nad udomiteljskim obiteljima.