Na ovoj stranici možete vidjeti pregled važnijih odluka CZSS Velika Gorica:

2021. godina

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina